Biografija

O autoru

Rikardo Druškić rođen je 1990. godine u Zagrebu, dok većinu svog života provodi u Sarajevu. Njegovo interesovanje za umjetnost se budi još u srednjoj školi sa najvećim fokusom na ilustraciju i digitalnu umjetnost. Rikardo u svom radu koristi kombinaciju umjetničkih tehnika kao što su crtanje, slikanje i digitalna obrada. Njegovi radovi su bili izlagani u mnogim umjetničkim galerijama, institucijama i javnim prostorima u svijetu, u vidu samostalnih i grupnih izložbi, a neka od mjesta su: Sarajevo, Mostar, New York, Miami, Los Angeles, Taiwan i Berlin. Jedan je od finalista na takmičenju Art Revolution, Taipei 2014. godine, dok u istom periodu njegovi radovi Madness Continous i Depth bivaju izabrani od strane platforme za promociju savremene umjetnosti see.mee za predstavljanje na čuvenom Times Square u New Yorku. Prva samostalna izložba pod nazivom Priče o ljubavi odvija se u galeriji Boris Smoje u Sarajevu 2014 godine, te ubrzo nakon toga izložba putuje u Mostar u spomen kuću Svetozara Ćorovića. Neke od najznačajnih izložbi su bile organizovane u Gallery 25N - New York, “Zid” - Historijski muzej Sarajevo, “Post-izborna trauma” - BKC, Sarajevo, “Where is the Exit” - JAVA, Sarajevo i “Diggin”, maineouevre, Berlin. U neke od njegovih projekata spadaju i ilustracije za knjige. Bio je jedan od prvih učesnika Festivala ulične umjetnosti (FUU) u Sarajevu 2016. godine, prilikom kojeg se njegov rad prenosi u javni prostor. Uskoro nakon toga, udružuje snage sa važnom incijativom za promociju ulične umjetnosti Mostar Street Art Fest. 2016 godine pozvan je od strane uprave Pozorišta mladih Sarajevo kako bi oslikao mural unutar pozorišta. Naredni korak je bio postavljanje digtialne izložbe Children Joy na ekranu veličine 1000m2 u Sarajevu. Prva internacionalna izložba za Rikarda je došla u Novembru, u galeriji Maineouevre, Berlin. Dva mjeseca poslije svoj projekat ``Omaž prošlosti`` izlaže u concept storeu Kutcha. Jedna od njegovih najvažnijih izložbi desila se u Sarajevskoj Vijećnici, u decembru 2018. U aprilu Druškić nastavlja svoju internacionalnu karijeru, gdje u Briselu prvo oslikava svoj najveci mural do sada ``Samo se srcem jasno vidi``, koji je otvorila predsjedavajuća Evropske Unije Frederica Mogherini. U Briselu, pored oslikavanja murala, Rikardo izlaže svoj ciklus “Buđenje svijesti” u Bozaru, jednom od najvećih kulturnih centara u Evropi.

Rikardo živi i radi u Sarajevu.

Grupne izložbe
2013 Grupna izložba, Los Angeles Centar za digitalnu umjetnost (LACD)
2013 “Inicijacija”, Collegium Artisticum, Sarajevo (U koncepciji i selekciji Jusufa Hadžifejovića)
2014 Gallery 25N, New York
2014 “Zid”, Historijski muzej, Sarajevo
2014 “Post-izborna trauma”, BKC, Sarajevo
2014 Art Revolution Competition, Taipei
2015 “Vizuali za muzej”, Zemaljski muzej, Sarajevo
2016 “Add to Cart”, Books.ba, Sarajevo

Murali
2015 Omaž genocidu u Srebrenici - Historijski muzej, Sarajevo
2016/2018 Festival Ulične Umjetnosti (FUU) - Sarajevo
2016/2018 Mostar Street art Festival
2016 Pozorište lutaka - Mostar
2016 Pozorište mladih - Sarajevo
2017 Pop Up Sarajevo
2018 Belgija, Brisel, Balkan Traffik

Samostalne izložbe
2014 “Tales of Love”, Galerija Boris Smoje, Sarajevo
2014 “Tales of Love”, Spomen kuća Svetozar Corovic, Mostar
2015 “Where is the Exit”, JAVA, Sarajevo
2016 “Children Joy”, Video izložba, Sarajevo
2017 “Digginside”, maineouevre, Berlin
2017 “Homage to the Past”, Kutcha, Sarajevo
2018 “Buđenje svijesti”, Vijećnica, Sarajevo
2019 “Buđenje svijesti”, Bozar, Brisel

Ilustracije
“Tjeskoba” , Zdravko Ostojić
“Čekajući mesara”, Mehmed Begić
“Odnos braće i sestara kroz intra obiteljsku dinamiku”, Elma Selmanagić Lizde

About

Rikardo Druškić was born in 1990. in Zagreb and has spent all his adult life living in Sarajevo. His interest for art began during high school years with main focus on illustration and digital art. Rikardo uses combination of art techniques such as painting, drawing and digital art. His works have been exhibited, both independently and in collective exhibitions in many art galleries and public spaces in the world such as: Sarajevo,Mostar, New York, Miami, Los Angeles, Dubai, Taiwan and Berlin. He was one of the finalists in the Art Revolution Competition Taipei in 2014 and the same year his works Madness Continuous and Depth were selected by visual art platform see.mee to be presented at the famous Times Square in New York. First solo exhibition Tales of Love took place at the Gallery Boris Smoje in 2014. in Sarajevo. Later that year the same exhibition was presented in Memorial Home of Svetozar Corovic in Mostar. One of his most significant professional exhibitions were: “Initiation”, Collegium Artisticum - Sarajevo, Gallery 25N - New York, “The Wall” - Historical Museum in Sarajevo, Post-election Trauma - Sarajevo, “Where is the Exit” - Gallery JAVA in Sarajevo, “Diggin”, Maineouevre - Berlin. Some of his projects include illustrations of the books as well. He was one the main participants of the first Festival of Street Art (FUU) in Sarajevo, during which his creative work was transmitted into public space. After that, he soon joined forces with the important street art initiative for Mostar Street Art Festival. In 2016 he was invited to paint a mural inside the Sarajevo Youth Theater expanding his field of interest into the world of public art. Next step was first video exhibition Children Joy in Sarajevo projected on 1000m2 screen. The first international exhibition for Ricardo came in November at the Maineouevre Gallery, Berlin. Two months later, he is exhibiting his project, "A Homage to the Past," in the concept store of Kutcha. One of his most important exhibitions took place at the Sarajevo City Hall in December 2018. In April, Druskic continues his international career, where he first paints his biggest mural so far, `` Just see clearly in the heart '', opened by EU Presidency President Frederica Mogherini. In Brussels, in addition to painting murals, Ricardo exhibits his cycle "Awakening Consciousness" in Bozar, one of the largest cultural centers in Europe. Rikardo lives and works in Sarajevo

Group Exhibitions
2013 Group Exhibition, Los Angeles Center for Digital Arts (LACD)
2013 “Initiation”, Collegium Artisticum, Sarajevo ( work selection by Jusuf Hadzifejzovic)
2014 Gallery 25N, New York
2014 “The Wall”, Historical Museum, Sarajevo
2014 “Post-election Trauma”, Bosnian Cultural Center, Sarajevo
2014 Art Revolution Competition, Taipei
2015 “Visuals for Museum”, National Museum of Bosnia and Herzegovina
2016 “Add to Cart”, Books.ba, Sarajevo
Murals
2015 Homage to Srebrenica genocide, Historical Museum Sarajevo
2016/2018 Festival of Street Art (FUU)
2016/2018 Mostar Street art Festival
2016 The Puppet Theater Mostar
2016 Sarajevo Youth Theater
2017 Pop Up Sarajevo
2018 Belgium, Bruxelles, Balkan Traffik

Solo Exhibitions
2014 “Tales of Love”, Gallery Boris Smoje, Sarajevo
2014 “Tales of Love”, Memorial Home Svetozar Corovic, Mostar
2015 “Where is the Exit”, JAVA Gallery, Sarajevo
2016 “Children Joy”, Video Exhibition, Sarajevo
2017 “Digginside”, maineouevre, Berlin
2017 “Homage to the Past”, Kutcha, Sarajevo
2018 “Suscitans Conscientia”, City Hall, Sarajevo
2019 “Suscitans Conscientia” , Bozar, Bruxelles

Book Illustrations
“Anguish” by Zdravko Ostojic
“Čekajući Mesara” by Mehmed Begić
“Relationship between brothers and sisters through intra-family dynamics” by Elma Selmanagic Lizde